Reference

 

  Objekti za zabavu i sport, objekti kulture
1 Casino "HIT Coloseum" u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem video nadzora)
2 Olimpijski bazen Otoka - meander, Sarajevo (Sistem vatrodojave, sistem video nadzora)
3 Termalna rivijera Ilidža, Sarajevo (Sistem vatrodojave, sistem video nadzora)
4 Objekat "Kuća sevdaha", Sarajevo (Sistemi vatrodojave, sistem protivprovale)
5 Centar za mlade na Čengić vili u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
6 Sportska sala Dobrinja u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
7 Kino  "Igman" na Ilidži u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
8 Igralno zabavni centar (casino i hotel) Brčko (Sistem vatrodojave)
9 CDA Sarajevo (Sistem vatrodojave)
10 Zavičajni muzej u Konjicu (Sistem vatrodojave/protivprovale, sistem video nadzora)
11 Slot klub "Amoniq" u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem protivpovale, sistem kontrole pristupa i interfon)
12 Kulturni centar u Fojnici (Sistem vatrodojave)
13 Objekat - spomenik kulture na Panjinoj kuli u Sarajevu (Sistem video nadzora)
14 Sportsko poslovni centar Pale (Sistem vatrodojave)
15 Memorijalni centar Kovači (amfiteatar i auditorijum) u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem protivprovale)
16 Sportska dvorana Olovo (Sistem vatrodojave)
17 Sportska dvorana Sapna (Sistem vatrodojave)
18 Sportska dvorana u Kaknju (Sistem vatrodojave)
19 Olimpijska dvorana Zetra, Sarajevo (Sistem vatrodojave)
20 Sportsko rekreativna sala Vistafon u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
1a19