Reference

 

  Objekti Pošti i Telecoma
1 Zgrada Telecom inženjeringa u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem za upravljanje gašenjem, sistem protivprovale, sistem kontrole pristupa, sistem video nadzora)
2 Pošta Obala u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
3 Glavna Pošta na Željezničkoj stanici u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
4 Objekat Glavne pošta u Bugojnu (Sistem vatrodojave)
5 Glavna pošta u Travniku (Sistem vatrodojave)
6 Objekat BH Pošte Ilidža (sistem vatrodojave)
7 Objekat BH Pošte Cazin (Sistem vatrodojave)
8 Objekat BH Pošte Kladanj (Sistem vatrodojave, protivprovale i video nadzora)
9 Kotlovnica objekat glavno sjedište BH Telecom u Sarajevu (Sistem detekcije zemnog gasa)
10 Pošta "Karaula" kod Travnika (Sistem vatrodojave)
11 Kotlovnica u objektu Pošta Obala u Sarajevu (Sistem detekcije zemnog gasa)
12 Poslovnica M Tel u Srebrenici (Sistem protivprovale/vatrodojave)
13 Poslovnica M Tel u Bihaću (Sistem protivprovale/vatrodojave)
14 Poslovnica M Tel u Bosanskom Šamcu (Sistem protivprovale/vatrodojave)
15 Poslovnica M Tel Royal Vegas u Banjaluci (Sistem protivprovale)
16 Poslovnica M Tel na Ilidži (Sistem protivprovale/vatrodojave)
17 Poslovnica M Tel u Livnu (Sistem protivprovale/vatrodojave)
18 M Tel Travnik (Sistem protivprovale/vatrodojave)
1a22