Reference

 

  Vjerski objekti
1 Islamski centar Kralj Fahd u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
2 Jordanska džamija na Grbavici, Sarajevo (Sistem vatrodojave)
3 Franjevački samostan Tolisa, Orašje (Sistem vatrodojave, sistem protivprovale)
4 Bijela džamija u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
5 Samostan Egipat (Sistem vatrodojave)
6 Dom za umirovljenike sestara Milosrdnica Sv. Vinka Paulskoga na Stupu, Sarajevo (Sistem vatrodojave, sistem SOS poziva)
7 Hrid džamija u Sarajevu (Sistem vatrodojave/protivprovale)
8 Džamija u Brezi (Sistem vatrodojave)
9 Objekat Muftijstvo Tuzlansko (Sistem vatrodojave)
1a24