Reference

 

  Projektovanje
1 Izrada glavnog projekta elektroinstalacija nadogradnje zgrade Kantona Sarajevo
2 Izrada glavnog projekta elektroinstalacija slabe struje na Vili Poper u Sarajevu
3 Izrada idejnog projekta kompleksa bazena Benbaša, Sarajevo
4 Izrada projekta automatske regulacije HVAC sistema za Tržni centar u Astani, Kazahstan
5 Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija na objektu III gimnazija u Sarajevu
6 Izrada glavnog projekta elektroinstalacija nadogradnje zgrade Opštine Vogošća
7 Izrada glavnog projekta elektroinstalacija za objekat Hotel Hollywood na Ilidži, Sarajevo
8 Izrada glavnog projekta elektroinstalacija za objekat Hotel TMP Ahmetspahić na Ilidži, Sarajevo
9 Izrada glavnog projekta elektroinstalacija za objekat Sam-shop na Ilidži, Sarajevo
10 Izrada projekta vatrodojave za objekat Lutrija BiH u Sarajevu
11 Izrada projekta elektroinstalacija za objekat Dom kulture na Ilidži u Sarajevu
12 Izrada projekta računarske instalacije, vatrodojave i video nadzora na objektu Ekonomski fakultet u Sarajevu
13 Izrada projekta video nadzora i interfona na zgradi Kantona Sarajevo
14 Izrada projekta vatrodojave na objektu Opština Centar u Sarajevu
15 Izrada glavnog projekta elektroinstalacija za stambenu zgradu u ul. Skenderija, Sarajevo
16 Izrada glavnog projekta sistema vatrodojave na objektu Policijska akademija Vraca - Nastavni objekat
17 Izrada glavnog projekta sistema vatrodojave za objekte Policijske akademije Vraca - Objekti A, C, D, G i E
18 Izrada glavnog projekta sistema vatrodojave za objekat Glavne zgrade FMUP-a u Sarajevu
1a26