Reference

 

  Objekti za brigu o djeci
1 Centar Hermann Gmeiner - SOS Kinderdorf u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
2 Obdanište SOS Kinderdorf u Goraždu
(Sistem vatrodojave)
3 Obdanište u Hrasnom, Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
4 Objekat "Dječiji vrtić" u Budvi, Crna Gora
(Sistem vatrodojave)
5 Obdanište u Novom Travniku
(Sistem vatrodojave)
6 "Montessori house" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
1a20