Reference

 

  Hoteli, ugostiteljski objekti
1 "Hotel Evropa" u Sarajevu
(Sistemi vatrodojave, SOS pozivni sistem, sistem detekcije CO i metana)
2 Hotel "Bristol" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju detekciju CO)
3 Hotel “Exclusive” u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem kontrole pristupa, sistem detekcije zemnog gasa, SOS hotelski sistem)
4 Hotel "Hollywood" u Sarajevu (3 zgrade)
(Sistem vatrodojave, sistem SOS hotelske signalizacije)
5 Hotel "Garden city" u Konjicu
(Sistem vatrodojave, SOS pozivni sistem)
6 Hotel "President" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave i detekcije CO)
7 Hotel "Han" na Bjelašnici
(Sistem vatrodojave)
8 Hotel "Park" u Doboju
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju CO)
9 Hotel "Krone" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave i SOS signalizacija)
10 Hotel "Uni Bristol" u Tuzli
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju CO)
11 Hotel “Palas” u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
12 Hotel "Bosna 1" na Ilidži, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem SOS hotelske signalizacije)
13 Hotel "Courtyard Marriott" u Sarajevu
(Sistem detekciju gasova)
14 Hotel "Imzit" na Ilidži, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem hotelske SOS signalizacije)
15 Restoran "Zeta", Crna Gora
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale)
16 Caffe restoran "Bonbon", Sarajevo
(Sistem protivprovale, sistem vatrodojave)
17 Caffe "IN" u Orašju
(Sistem protivprovale, sistem vatrodojave)
18 Hotel "Maestral" u Pržnom, Budva, Crna Gora
(Sistem vatrodojave)
19 Hotel "Sveti Nikola" u Međugorju
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale, sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa)
20 "Mc Donald's" u ul. Titova, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa, sistem za detekciju CO2)
21 "Mc Donald's" Mc drive u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa, sistem za detekciju CO2)
22 "Mc Donald's" u okviru Mepas mall u Mostaru
(Sistem za detekciju CO2)
23 "Mc Donald's" u okviru Avaz centra u Tuzli
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju CO2)
24 Hotel "Unica" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
25 Stambeno-ugostiteljski objekat "Oaza" u Konjicu
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale)
26 Hotel "Omega Ambasador" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
27 Planinarski dom - hotel "Čavljak"
(Sistem vatrodojave, sistem SOS poziva, sistem video nadzora)
28 Hotel "Bosnia", Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
29 Hotel "Skend", Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
1a22