Reference

 

  Objekti za zabavu i sport, objekti kulture
1 Casino "HIT Coloseum" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora)
2 Olimpijski bazen Otoka - meander, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora)
3 Termalna rivijera Ilidža, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora)
4 Objekat "Kuća sevdaha", Sarajevo
(Sistemi vatrodojave, sistem protivprovale)
5 Centar za mlade na Čengić vili u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
6 Sportska sala Dobrinja u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
7 Kino  “Igman“ na Ilidži u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
8 Igralno zabavni centar (casino i hotel) Brčko
(Sistem vatrodojave)
9 CDA Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
10 Zavičajni muzej u Konjicu
(Sistem vatrodojave/protivprovale, sistem video nadzora)
11 Slot klub "Amoniq" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem protivpovale, sistem kontrole pristupa i interfon)
12 Kulturni centar u Fojnici
(Sistem vatrodojave)
13 Objekat - spomenik kulture na Panjinoj kuli u Sarajevu
(Sistem video nadzora)
14 Sportsko poslovni centar Pale
(Sistem vatrodojave)
15 Memorijalni centar Kovači (amfiteatar i auditorijum) u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale)
1a14