Reference

 

  Školski objekti, objekti za smještaj studenata
1 School of Science and Tehnology na Ilidži, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
2 KŠC “Sv. Pavao” u Zenici
(Sistem vatrodojave)
3 I Bošnjačka gimnazija u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
4 III gimnazija u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
5 Osnovna škola "Butmir" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
6 Osnovne škole u Ljepunicama i Bistarcu kod Tuzle
(Sistemi vatrodojave)
7 Osnovna škola u Gornjem Hrankoviću, Teslić
(Sistem vatrodojave)
8 Internacionalni studentski centar "Bosna srebrena" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa) 
9 Kotlovnica objekta I Gimnazija, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa)
10 Osnovna škola u Bužimu
(Sistem vatrodojave)
11 Osnovna škola u Bilalovcu
(Sistem protivprovale)
12 Srednja škola Ivan Goran Kovačić u Kiseljaku (sportska dvorana)
(Sistem vatrodojave)
13 Osnovna škola u Rakovici
(Sistem vatrodojave)
14 Gimnazija Gradačac
(Sistem vatrodojave)
15 Zgrada Studentskih domova u Neđarićima u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
16 Studentski dom u Mostaru
(Sistem vatrodojave)
17 Turski koledž objekat 7, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
1a18