Reference

 

  Zgrade ambasada, objekti stranih organizacija i predstavništava
1 Glavna zgrada misije UN za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem detekcije gasa, sistem zvučnog obavještavanja)
2 Zgrada Ambasade Švedske/Norveške u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
3 Njemačka ambasada u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
4 Ambasada i rezidencija Republike Turske
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa, sistem protivprovale, sistem za detekciju CO, sistem za detekciju zemnog gasa, sistemi za automatsko gašenje)
5 Grčka ambasada u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
6 Mađarska ambasada u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
7 Ambasada Kraljevine Španije
(Sistem vatrodojave)
8 Rezidencije službenika Norveške ambasade u Sarajevu – 3 rezidencije
(Sistemi protivprovale)
9 Vila Braun pri Američkoj ambasadi u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
10 Rezidencija pri Austrijskoj ambasadi
(Sistem protivprovale) 
11 Glavna zgrada NATO, kamp Butmir, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
12 Zgrada OHR, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
13 Italijanski PX u bazi SFOR-a, Butmir, Sarajevo
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
14 Poslovni prostor Evropska banke za obnovu i razvoj  u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
15 Trening centar, PSOTC, SFOR, Butmir, Sarajevo
(Sistem kontrole pristupa, videointerfonski sistem) 
16 Skladište opasnog materijala Hazmat u bazi SFOR-a, Butmir, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
17 Internacionalna agencija za atomsku energiju (3 skladišta radioaktivnog materijala)
(Sistemi protivprovale)
18 Administrativni prostori "British Council" u Sarajevu
(Sistemi vatrodojave i kontrole pristupa)
19 Rezidencija ambasade Katara
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora, sistem protivprovale, sistem za detekciju CO)
1a15