Reference

 

  Zgrade ambasada, objekti stranih organizacija i predstavništava
1 Glavna zgrada misije UN za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem detekcije gasa, sistem zvučnog obavještavanja)
2 Zgrada Ambasade Švedske/Norveške u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
3 Njemačka ambasada u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
4 Ambasada i rezidencija Republike Turske (Sistem vatrodojave, sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa, sistem protivprovale, sistem za detekciju CO, sistem za detekciju zemnog gasa, sistemi za automatsko gašenje)
5 Glavna zgrada NATO, kamp Butmir, Sarajevo (Sistem vatrodojave)
6 Zgrada OHR, Sarajevo (Sistem vatrodojave)
7 Grčka ambasada u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
8 Mađarska ambasada u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
9 Ambasada Kraljevine Španije (Sistem vatrodojave)
10 Rezidencije službenika Norveške ambasade u Sarajevu – 3 rezidencije (Sistemi protivprovale)
11 Vila Braun pri Američkoj ambasadi u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
12 Rezidencija pri Austrijskoj ambasadi (Sistem protivprovale)
13 Rezidencija ambasade Katara (Sistem vatrodojave, sistem video nadzora, sistem protivprovale, sistem za detekciju CO)
14 Konzulat Republike Hrvatske u Livnu (Sistem vatrodojave)
15 Italijanski PX u bazi SFOR-a, Butmir, Sarajevo (Sistem vatrodojave/protivprovale)
16 Poslovni prostor Evropska banke za obnovu i razvoj u Sarajevu (Sistem vatrodojave/protivprovale)
17 Trening centar, PSOTC, SFOR, Butmir, Sarajevo (Sistem kontrole pristupa, videointerfonski sistem)
18 Skladište opasnog materijala Hazmat u bazi SFOR-a, Butmir, Sarajevo (Sistem vatrodojave)
19 Internacionalna agencija za atomsku energiju (3 skladišta radioaktivnog materijala) (Sistemi protivprovale)
20 Administrativni prostori "British Council" u Sarajevu (Sistemi vatrodojave i kontrole pristupa)
1a14