Reference

 

  Odgojne i obrazovne ustanove
1 School of Science and Tehnology na Ilidži, Sarajevo (Sistem vatrodojave)
2 KŠC "Sv. Pavao" u Zenici (Sistem vatrodojave)
3 I Bošnjačka gimnazija u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
4 III gimnazija u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
5 Franjevačka klasična gimnazija sa konviktom, Visoko (Sistem vatrodojave)
6 Osnovna škola "Butmir" u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
7 Osnovne škole u Ljepunicama i Bistarcu kod Tuzle (Sistemi vatrodojave)
8 Osnovna škola u Gornjem Hrankoviću, Teslić (Sistem vatrodojave)
9 Internacionalni studentski centar "Bosna srebrena" u Sarajevu (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa)
10 Kotlovnica objekta I Gimnazija, Sarajevo (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa)
11 Osnovna škola u Bužimu (Sistem vatrodojave)
12 Osnovna škola u Bilalovcu (Sistem protivprovale)
13 Srednja škola Ivan Goran Kovačić u Kiseljaku (sportska dvorana) (Sistem vatrodojave)
14 Osnovna škola u Rakovici (Sistem vatrodojave)
15 Gimnazija Gradačac (Sistem vatrodojave)
16 Zgrada Studentskih domova u Neđarićima u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
17 Studentski dom u Mostaru (Sistem vatrodojave)
18 Turski koledž objekat 7, Sarajevo (Sistem vatrodojave)
19 VII osnovna škola Ilidža, kotlovnica (Sistem detekcije zemnog gasa)
20 VI osnovna škola Ilidža, kotlovnica (Sistem detekcije zemnog gasa)
21 Osnovna škola Hadžići (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa)
22 Centar Hermann Gmeiner - SOS Kinderdorf u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
23 Obdanište SOS Kinderdorf u Goraždu (Sistem vatrodojave)
24 Obdanište u Hrasnom, Sarajevu (Sistem vatrodojave)
25 Objekat "Dječiji vrtić" u Budvi, Crna Gora (Sistem vatrodojave)
26 Obdanište u Novom Travniku (Sistem vatrodojave)
27 "Montessori house" u Sarajevu (Sistem vatrodojave)
1a20