Reference

 

  Državne institucije
1 Zgrada zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
2 Međunarodni aerodrom Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju ugljen monoksida, sistem za gašenje u kuhinji)
3 Međunarodni aerodrom Tuzla
(Sistem vatrodojave)
4 Aerodrom Tivat - trafo stanica, Crna Gora
(Sistem vatrodojave)
5 Zgrada Vlade RS i Zgrada Ministarstava RS, Banja Luka
(Sistem vatrodojave)
6 Glavna zgrada granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo
(sistemi za automatsko gašenje - 2 kom, sistem kontrole pristupa)
7 Tunel Vranduk II
(Sistem vatrodojave)
8 Kantonalni sud u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
9 Kantonalni sud u Mostaru
(Sistem vatrodojave)
10 Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona
(Sistem vatrodojave)
11 Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona
(Sistem vatrodojave)
12 Opštinski sud u Tuzli
(Sistem vatrodojave)
13 Opštinski sud u Zenica
(Sistem vatrodojave)
14 Općinski sud u Čitluku
(Sistem vatrodojave)
15 Zgrada Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovina u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
16 Visoko sudsko i tužilaško vijeće BiH, objekat u Sarajevu
(Sistem za automatsko gašenje)
17 ZK ured u Travniku
(Sistem vatrodojave)
18 ZK ured u Čapljini
(Sistem vatrodojave)
19 ZK ured Opštinskog suda u Tuzli
(Sistem vatrodojave)
20 ZK ured u Kiseljaku
(Sistem vatrodojave)
21 ZK ured u Mostaru
(Sistem vatrodojave)
22 ZK ured u Konjicu
(Sistem vatrodojave)
23 Katastarski ured u Lukavcu
(Sistem vatrodojave)
24 Bošnjački institut Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
25 Memorijalni centar Srebrenica, Potočari
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale/kontrole pristupa, sistem video nadzora, sistem automatskog gašenja)
26 Uprava za indirektno oporezivanje BiH, regionalni centar Sarajevo, ul. Đoke Mazalića,  Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
27 Uprava za indirektno oporezivanje BiH, regionalni centar Mostar
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora, sistem kontrola radnog vremena)
28 Uprava za indirektno oporezivanje BiH, regionalni centar Tuzla
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale, sistem video nadzora, sistem za detekciju CO)
29 Uprava za indikrektno oporezivanje regionalni centar Sarajevo - poslovni objekat S2B
(Sistem vatrodojave)
30 Upravna zgrada Elektroprivrede Bosne i Hercegovine
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju CO, SOS sistem, Management)
31 Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, glavna zgrada Elektrodistribucije Sarajevo UIC
(Sistem vatrodojave)
32 Zgrada direkcije Elektrodistribucije u Mostaru
(Sistem vatrodojave)
33 Opština Centar, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem kontrole pristupa, automatsko gašenje 2 sistema)
34 Opština Stari Grad, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
35 Opština Novi Grad, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
36 Opština Travnik
(Sistem vatrodojave)
37 Agencija za bankarstvo Federacije BiH - poslovni objekat S2B
(Sistem vatrodojave)
38 Glavno sjedište službe za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH
(Sistem vatrodojave, sistemi automatskog gašenja - 4 sistema, sistem za detekciju CO, detekcija gasa u kotlovnici, sistem video nadzora, sistem protivprovale)
39 Regulatorna agencija za komunikacija - RAK, server sala, Sarajevo
(Sistem automatskog gašenja i sistem kontrole pristupa)
40 Poslovna zgrada Geodetskog zavoda, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
41 Federalna uprava civilne zaštite - Stup, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
42 Federalna uprava civilne zaštite - Centar za uklanjanje NUS, Azići, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
43 Federalno ministarstvo finansija u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
44 Zgrada Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
45 Kantonalna arhiva u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
46 Federalni zavod za statistiku u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za automatsko gašenje)
47 Poslovni prostori PIO/MIO u Travniku
(Sistem vatrodojave)
48 Zgrada direkcije KJP ZOI'84, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
49 Kotlovnica akademije nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem detekcije zemnog gasa)
50 "Obala art centar" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
51 Zgrada direkcije BIHAMK-a u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
52 Kazneno popravni zavod Kozlovac, Tuzla
(Sistem vatrodojave)
53 Kazneno popravni zavod "Miljacka" (Centralni zatvor), Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
54 Kazneno popravni zavod Foča
(Sistem vatrodojave)
55 Državni zatvor BiH u Istočnom Sarajevu
(Sistem detekcije gasa)
56 Poslovni prostor firme "Eldis tehnika" u Blažuju, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
57 Skladište Elektrodistribucije u Sumbulovcu
(Sistem vatrodojave)
58 Objekat CIPS, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale, sistem kontrole pristupa, sistem videoportafona) 
59 Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
(Sistem protivprovale)
60 Objekat Servisa vodomjera i pumpi - VIK, Sarajevo
(Sistem vatrodojave) 
61 Centar za socijalni rad, Hadžići
(Sistem vatrodojave) 
62 Hangar Federalnog MUP-a na Međunarodnom aerodromu Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
63 Business Centar Opštine Centar u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
64 MZ Bardakčije u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
65 Centar za mlade na Gorici (MZ Crni vrh) u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
66 Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
67 Zgrada jedinice za podršku MUP-a Kantona Sarajevo, u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa, sistem detekcije CO)
68 Sigurna soba MUP-a Kantona Sarajevo, u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa, sistem protivprovale)
69 MUP KS, objekat u Dobrinji, Sarajevo
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
70 MUP Tuzlanskog kantona, odjeljenje Forenzike u Lukavcu
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora)
71 Dom policije, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
72 Policijska akademija - paviljon 4, u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
73 Policijska akademija Vraca, Sarajevo - Nastavni objekat
(Sistem vatrodojave)
74 Policijska akademija Vraca, Sarajevo - Objekti A, C, D, G i E
(Sistem vatrodojave)
75 Objekti kantonalnih MUP-ova, server sobe
(Sistemi automatskih gašenja 8 sistema)
76 MUP FBiH Data centar Mostar
(Sistem za automatsko gašenje)
77 MUP HNK/HNŽ server sala Mostar
(Sistem za automatsko gašenje)
78 FMUP upravna zgrada
(Sistem vatrodojave, sistem automatskog gašenja)
79 Objekat BIHOCS
(Sistem vatrodojave, sistem kontrole pristupa)
80 Objekat "Sarajevogasa" u Butilima, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
81 Centar "Boško Buha" Novo Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale, sistem video nadzora)
82 Objekat Željeznička radionica 1 u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
83 Željeznička radionica u Čapljini
(Sistem vatrodojave)
84 TS LISCO Misurata, Libija
(Sistem vatrodojave, sistem za upravljanje gašenjem)
85 TS Qushtapa, Rezan,  Shaklawa i Koya u Erbilu, Irak
(Sistem vatrodojave)
86 TS Musala, Konjic
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
87 TS Mihaljevac
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
88 TS Podorašac
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
89 TS Harambašine vode na Vlašiću
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
90 TS Grabovica
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
91 TS Azotara, Goražde
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
92 TS 35/10kV Žitoprerada Bihać
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
93 TS 35/10/0, 4kV Solana Tuzla
(Sistem vatrodojave/protivprovala)
94 TS 35/10kV Industrijska zona II Gradačac
(Sistem vatrodojave/protivprovala)
95 TS 35/10kV brana Jablanica
(Sistem vatrodojave/protivprovala)
96 TS 35/10(20)kV Ripač u Bihaću
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
97 Objekat Rasklopnica 10(20)kV Pazarić
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
98 Razvodno postrojenje 10(20)kV Kamenica
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
99 Razvodno postrojenje 10(20)kV Samardžići
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
100 TS 35/10(20)kV Ribač Crvarevac
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
101 TS 110kV Pazarić
(Sistem vatrodojave)
102 Razvodno postrojenje 10(20)kV Gnjilavac
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
103 FEDCAD Federalna Direkcija za civilno zrakoplovstvo/avijaciju (objekat na Međunarodnom aerodoromu Sarajevo)
(Sistem vatrodojave)
104 Društveni dom u Ćatićima
(Sistem vatrodojave / protivprovale)
105 WWTP Crpna stanica Butile, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa)
106 WWTP Crpna stanica Živinice
(Sistem vatrodojave)
107 WWTP Crpna stanica Bihać
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale)
108 WWTP Crpna stanica Mostar (kotlovnica)
(Sistem za detekciju gasa)
109 Pumpna stanica u Doboju
(Sistem vatrodojave i video nadzora)
110 Objekat šumarije u Kupresu
(sistem vatrodojave)
111 Autobusni kolodvor Široki Brijeg
(Sistem vatrodojave)
112 Objekat Centralne izborne komisije BiH
(Sistem vatrodojave)
113 Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Objekat u ul Mehmeda Spahe, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
114 Katastar opštine Stari Grad
(Sistem detekcije zemnog gasa)
115 Dom sindikata u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)