Reference

 

  Objekti Pošti i Telecoma
1 Zgrada Telecom inženjeringa u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za upravljanje gašenjem, sistem protivprovale, sistem kontrole pristupa, sistem video nadzora)
2 Pošta Obala u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
3 Glavna Pošta na Željezničkoj stanici u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
4 Objekat Glavne pošta u Bugojnu
(Sistem vatrodojave)
5 Glavna pošta u Travniku
(Sistem vatrodojave)
6 Objekat BH Pošte Ilidža
(sistem vatrodojave)
7 Objekat BH Pošte Cazin
(Sistem vatrodojave)
8 Objekat BH Pošte Kladanj
(Sistem vatrodojave, protivprovale i video nadzora)
9 Kotlovnica objekat glavno sjedište BH Telecom u Sarajevu
(Sistem detekcije zemnog gasa)
10 Pošta "Karaula" kod Travnika
(Sistem vatrodojave)
11 Kotlovnica u objektu Pošta Obala u Sarajevu
(Sistem detekcije zemnog gasa)
12 Poslovnica M Tel u Srebrenici
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
13 Poslovnica M Tel u Bihaću
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
14 Poslovnica M Tel u Bosanskom Šamcu
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
15 Poslovnica M Tel Royal Vegas u Banjaluci
(Sistem protivprovale)
16 Poslovnica M Tel na Ilidži
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
17 Poslovnica M Tel u Livnu
(Sistem protivprovale/vatrodojave)
18 M Tel Travnik
(Sistem protivprovale/vatrodojave)