Detekcija tehničkih gasova

Detekcija otrovnih i eksplozivnih gasova je jedan od segmenata zaštite koji ima široku primjenu u različitim vrstama objekata. Industrijski objekti, podzemne garaže sa detekcijom ugljen monoksida, kotlovnice i stambeni objekti u kojima se koristi zemni gas su najčešći tipovi objekata koji se štite. U svim ovim tipovima stekli smo veliko iskustvo u detekciji gasova.

Zaštitu ovakvih objekata bazirali smo centralama Siedpark i Siedgas proizvođača Siemens.

Sva oprema koju nudimo za detekciju gasova posjeduje potrebne certifikate.

U zavisnosti od tipa gasa koji se detektuje upotrebljava se elektrohemijska, katalitička ili infracrvena tehnologija u izradi detektora.

Osnovni elementi koji se pojavljuju kod ovih sistema su razni tipovi centrala i detektora, kao i razni zvučni i svjetlosni alarmni uređaji koji se vežu na centrale za detekciju gasa.

 

Preuzmite pdf katalog