sistemi za glasovno uzbunjivanje

Bilo da su u pitanju aerodromi, hoteli, šoping centri, bolnice ili starački domovi, fizičke strukture objekata u kojima boravi i kroz koje prolazi veći broj ljudi postaju sve složenije. Istovremeno sa porastom opasnosti i rizika po posjetioce ili stanovnike ovakvih objekata raste i svijest o potrebi efikasnije zaštite ljudskih života. I dok je u prošlosti imovina bila u fokusu zaštite zarad osiguranja, danas se u svim, a posebno specifičnim građevinskim propisima nalaze reference koje se odnose na upozoravanje i obavještavanje ljudi o stepenu opasnosti unutar zgrade.

Novi DIN VDE 0833-4 standard je napravio važan doprinos unaprijeđenju ovih propisa. Ovaj novi standard naglašava povezivanje sistema za glasovno  alarmiranje sa sistemima za dojavu požara jasnije nego ikada prije, a sadrži i jasne smjernice za alarmne i signalne uređaje koji su upravljani sistemom za dojavu požara. Projektanti, konsultanti i instalateri sistema za glasovno alarmiranje sada imaju pristup pouzdanim smjernicama koje također opisuju instalacijske kriterije i uslove prihvatanja ovih sistema.

Obzirom da oprema proizvođača Esser by Honeywell posjeduje sve neophodne certifikate koje je potrebno imati da bi se potvrdio kvalitet proizvoda, mi smo se opredjelili da radimo sa opremom ovog proizvođača.

Tehnologije dojave požara i evakuacionih sistema će i dalje zajedno rasti u budućnosti. Mogućnost umrežavanja sistema dojave požara i glasovnog alarmiranja nudi odlučujuće prednosti u odnosu na dosadašnja riješenja.

Kada su umreženi sa sistemima dojave požara, sistemi za glasovno alarmiranje daju direktne upute za ispravno postupanje u slučaju požara. Ovo se izvršava pomoću pohranjenih glasovnih poruka i osigurava da su ljudi u objektu obaviješteni na vrijeme i evakuirani brzo i prema propisima. U svakodnevnom radu, ove instalacije za glasovno alarmiranje su također pogodne za za puštanje muzike u pozadini, ciljano izdavanje informacija i oglašavanje.

U objektima visokih sigurnosnih standarda kakvi su bolnice i starački domovi, ovi sistemi se također mogu koristiti u različite svrhe. Pored funkcije prenosa glasovnih poruka u slučaju evakuacije, sistemi mogu prenositi poruke ili muziku. U kombinaciji sa sistemom bolničke signalizacije postoji mogućnost prenosa alarmnih poruka sistema za glasovno alarmiranje direktno na informacione displeje i terminale sistema bolničke signalizacije.

Današnji sistemi za glasovno uzbunjivanje su uglavnom digitalizirani, a u njima se pojavljuju sljedeći elementi: analogna i digitalna pojačala snage, digitalni upravljački moduli (DOM), digitalne pozivne stanice sa mikrofonom i potrebnim brojem programabilnih tastera, interfejsi, razne komunikacione jedinice, zvučnici različitih tipova i namjena, samostojeći kabineti, besprekidna napajanja u skladu sa EN54-4 i ostali.

 

Preuzmite pdf katalog