Reference

 

  Odgojne i obrazovne ustanove
1 School of Science and Tehnology na Ilidži, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
2 Turski koledž objekat 7, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
3 Zgrada prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem detekcije zemnog gasa)
4 Katolički školski centar “Sveti Pavao” u Zenici
(Sistem vatrodojave)
5 I Bošnjačka gimnazija u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
6 III gimnazija u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
7 Franjevačka klasična gimnazija sa konviktom, Visoko
(Sistem vatrodojave)
8 Kotlovnica objekta I Gimnazija, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa)
9 Srednja škola Ivan Goran Kovačić u Kiseljaku (sportska dvorana)
(Sistem vatrodojave)
10 Gimnazija Gradačac
(Sistem vatrodojave)
11 Osnovna škola "Butmir" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
12 Osnovne škole u Ljepunicama i Bistarcu kod Tuzle
(Sistemi vatrodojave)
13 Osnovna škola u Gornjem Hrankoviću, Teslić
(Sistem vatrodojave)
14 VII osnovna škola Ilidža, kotlovnica
(Sistem detekcije zemnog gasa)
15 VI osnovna škola Ilidža, kotlovnica
(Sistem detekcije zemnog gasa)
16 Osnovna škola Hadžići
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa)
17 Internacionalni studentski centar "Bosna srebrena" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa) 
18 Osnovna škola u Bužimu
(Sistem vatrodojave)
19 Osnovna škola u Bilalovcu
(Sistem protivprovale)
20 Osnovna škola u Rakovici
(Sistem vatrodojave)
21 Zgrada Studentskih domova u Neđarićima u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
22 Studentski hotel u Mostaru
(Sistem vatrodojave)
23 Centar Hermann Gmeiner - SOS Kinderdorf u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
24 Obdanište SOS Kinderdorf u Goraždu
(Sistem vatrodojave)
25 Obdanište "Žubor"u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, protivprovalni sistem)
26 Obdanište u Hrasnom, Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
27 Objekat "Dječiji vrtić" u Budvi, Crna Gora
(Sistem vatrodojave)
28 Obdanište u Novom Travniku
(Sistem vatrodojave)
29 "Montessori house" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
30 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu (kotlovnica)
(Sistem za detekciju zemnog gasa)