PROTIVprovala

Ovakvi sistemi su danas zastupljeni na skoro svim vrstama modernih objekata, bez obzira na namjenu i veličinu. U ovoj oblasti manje objekte štitimo centralama proizvođača Siemens Vanderbilt i Paradox, a na većim i složenijim objektima koristimo sisteme proizvođača Siemens Vanderbilt bazirane na centralama SPC.

U zavisnosti od veličine i složenosti objekta podjelu prema načinu štićenja sistemima protivprovale možemo napraviti prema slijedećem:

  • Manji stand-alone sistemi spojeni na udaljeni nadzorni centar. Primjer objekata sa ovakvim sistemima su manje prodavnice i benzinske pumpe;
  • Sistemi srednje veličine sa više područja pokrivanja protivprovalom spojeni su na vlastiti centralni nadzor u kontrolnoj sobi objekta (npr veliki šoping centri sa skladištima);
  • Veliki sistemi ili sistemi sa velikim rizikom gdje postoji više objekata i gdje postoji lokalni i udaljeni nadzor objekata (npr. komercijalne banke).

Veliki je broj uređaja koji su dio ovakvih sistema: različite vrste upravljačkih konzola (LED ili LCD), pasivni IR detektori pokreta, dualni detektori pokreta (IR+MW), detektori loma stakla, panik tipke i šine, seizmički detektori, razne vrste bežičnih detektora, detektori dima, unutrašnje sirene, vanjske sirene sa rezervnim akumulatorskim izvorom napajanja...

Kod ovih sistema postoji više različitih mogućnosti dojave o događajima u sistemu u nadzorni centar objekta.

Kod složenijih objekata sistemi protivprovale se zbog zaštite objekta kombinuju sa drugim sistemima kakvi su video nazor i kontrola pristupa.

 

 

Preuzmite pdf katalog