Sistemi za automatsko gašenje

Stabilni sistemi automatske dojave i gašenja požara danas predstavljaju nezaobilazne elemente zaštite IT centara, server sala ili drugih prostorija u kojima je smještena oprema ili podaci od velikog značaja. Za ove sisteme koristimo opremu proizvođača Siemens koja posjeduje sve neophodne certifikate potrebne za ove sisteme. Sistem automatskog gašenja se sastoji iz elektro dijela i mašinskog dijela sistema.

Elektro dio sistema se sastoji od centrale za automatsku dojavu požara koja može funkcionisati ili kao nezavisan sistem ili kao sistem koji je u potpunosti integrisan sa adresibilnim sistemom instaliranim na objektu. Integracija se vrši pomoću odgovarajućeg modula adresibilnog vatrodojavnog sistema objekta.

Pored centrale elektro dio stabilnog sistema automatskog gašenja se sastoji od: automatskih javljača požara, alarmne sirene za zvučnu signalizaciju kod početka aktiviranja procesa gašenja, ručnog javljača požara u kućištu žute boje za ručno aktiviranje gašenja, ručnog javljača požara u kućištu plave boje za ručno blokiranje gašenja, svjetlosno-zvučnog signalnog panela za signalizaciju ljudima izvan prostora da ne ulaze ukoliko je u toku gašenje i drugih elemenata. Nakon izvršene automatske detekcije ili ručnog aktiviranja aktiviraju se izvršne funkcija elektro dijela sistema koje aktiviraju gašenje požara.

Osnovni elementi mašinskog dijela sistema su: spremnik (boca za gas), sredstvo za gašenje, ventil boce, kombinovani manometar sa prekidačem (indikatorom) pritiska, solenoidni ventil, ručni i pneumatski aktivator, kutija za elektro kablove, prekidač (indikator) toka, raspršivač sredstva za gašenje, cjevni razvod...

U zavisnosti od vrste opreme koja se štiti može se koristiti više vrsta sredstava za gašenje koja se u zavisnosti od količine sredstva smještaju u jednu ili komplete boca odgovarajih veličina. U našoj ponudi se nalaze sistemi automatskog gašenja  bazirani na raznim vrstama agenasa za gašenje, od kojih najčešće koristimo FM-200 i Novec 1230.

 

Preuzmite pdf Brošuru