Reference

 

  Banke
1 Poslovna zgrada "Raiffeisen banke" - direkcija (objekti A i B), Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju CO, sistem za detekciju zemnog gasa)
2 Turkish Ziraat banka BH, poslovni objekat S2C, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za automatsko gašenje)
3 Zgrada direkcije "Razvojne banke Federacije BiH" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
4 Poslovnica "Razvojne banke FBiH" u Bihaću
(Sistem vatrodojave)
5 Poslovnica "Razvojne banke FBiH" u Livnu
(Sistem vatrodojave)
6 Centralna banka BiH - arhiva
(Sistem za automatsko gašenje)
7 BBI banka u Sarajevu, server sala
(Sistem za automatsko gašenje požara)
8 ASA banka u Sarajevu, server sala
(Sistem za automatsko gašenje požara)
9 "Travnička banka" u Travniku
(Sistem protivprovale)
10 Zgrada direkcije "Universal banke" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
11 Poslovnica "Universal banke" u ul. Branilaca Sarajeva u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
12 Poslovnica "Universal banke" u Novom Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
13 Poslovnica "Universal banke" na Ilidži u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
14 Poslovnica "Universal banke" u Kaknju
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
15 Poslovnica "Universal banke" na Trgu ZAVNOBIH-a u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
16 Poslovnica "Universal banke" u Visokom
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
17 Poslovnica "Universal banke" u Bačičkom polju u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
18 Poslovnica "Universal banke" u poslovnom centru Wisa u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
19 Direkcija "Sparkasse banke" (u okviru Importanne centra), Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovala)
20 Poslovnica "BBI banke" u Tuzli
(Sistem za detekciju NO2)
21 Direkcija "Volksbank BH" u Uniticu, Sarajevo
(Sistem za upravljanje automatskim gašenjem u server sobama)
22 Poslovnica "Volksbanke BH" - Šentada, Sarajevo
(Sistem za upravljanje automatskim gašenjem u server sobama)