Reference

 

  Proizvodni i industrijski objekti
1 Termoelektrana Tuzla sa crpnom stanicom Modrac
(Sistem vatrodojave sa Managementom)
2 Proizvodni objekat "Coca-Cola Beverages B-H", Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju ugljen monoksida)
3 "Fabrika cementa Lukavac" u Lukavcu
(Sistem vatrodojave)
4 "Fabrika cementa Kakanj"
(Sistem vatrodojave)
5 Poslovni objekti Messer - Sarajevu, Zenica, Banja Luka i Sočkovac
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa)
6 Proizvodni pogon "Pharmamed" u Travniku
(Sistem vatrodojave)
7 Tvornica opeke “Nexe” u Rakovici
(Sistem vatrodojave)
8 Fabrika "Zinkteknik" u Mostaru
(Sistem vatrodojave)
9 Farmaceutska industrija "Bosnalijek" (tabletni pogon)
(Sistem za detekciju eksplozivnih gasova)
10 Fabrika filtera "Mann+Hummel" u Tešnju
(Sistem vatrodojave)
11 Proizvodni objekat "Elin Motors Bosnia" u Živinicama
(Sistem vatrodojave)
12 Proizvodni objekat "Elsta Mosdorfer Bosnia" u Živinicama
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale, sistem video nadzora)
13 Proizvodni objekat "Traktionssysteme Bosnia" u Tuzli
(Sistem vatrodojave)
14 Proizvodni objekat mesne industrije "Bajra", 2 objekta, Dolac kod Travnika
(Sistem vatrodojave)
15 Proizvodni objekat mesne industrije "Akova", Blažuj
(Sistem vatrodojave)
16 Proizvodni objekat mesne industrije "Semko", Visoko
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale)
17 Farma pilića Glumina
(Sistem vatrodojave)
18 Poslovno-proizvodni objekat "Vita-life" u Visokom
(sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
19 Poslovno-proizvodni objekat "Liva energy" u Vogošći
(sistem vatrodojave, sistemi automatskog gašenja, sistem detekcije gasa)
20 Fabrika peleta "Interwork" u Bosanskom Petrovcu
(Sistem vatrodojave)
21 Fabrika peleta "Legno servis" u Bosanskom Petrovcu
(Sistem vatrodojave)
22 Fabrika kartona "Karton" Konjic
(Sistem vatrodojave)
23 Poslovno proizvodni objekat "Soldo metali" u Širokom Brijegu
(Sistem vatrodojave)
24 Fabrika čipsa Srebrenica
(Sistem vatrodojave)
25 "Natron Hayat" - Maglaj, objekat Kotao na koru
(Sistem vatrodojave)
26 Tvornica namještaja "Standard", Ilijaš
(Sistem vatrodojave)
27 Objekat "Štamparija" u Novom Travniku
(Sistem vatrodojave)
28 Proizvodni objekat prehrambene industrije "Gomex" u Novoj Topoli
(Sistem vatrodojave)
29 Proizvodni objekat Hano - Ramaglas u Vlakovu, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
30 Mini hidroelektrana Dubrave
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
31 Mini hidroelektrana Trešanica 4
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
32 Mini hidroelektrana "Lukač"
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
33 Mini hidroelektrana Kaćuni
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora)
34 Kontejneri za drobilično postrojenje u RMU Banovići
(Sistem vatrodojave)
35 Pekara “Aspek“ na Ilidži, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
36 Tvornica medicinske opreme CareFusion BH, Cazin
(Sistem vatrodojave)
37 Poslovno-proizvodni objekat Superior u Ilijašu
(Sistem vatrodojave i protivprovale)
38 Poslovni objekat "Zeochem" u Zvorniku
(Sistem detekcije zemnog gasa)
39 Objekat Arcelor Mittal Zenica transformatori T3 i T4
(Sistem vatrodojave, sistem automatskog gašenja)
40 Objekat Toplane, Arcelor Mittal, Zenica
(Sistem vatrodojave)
41 Arcelor Mittal Zenica, server sala
(Sistem za automatsko gašenje požara)