Novosti

21.09.2020.

Pušten u rad sistem vatrodojave u Tunelu Vranduk

Tunel Vranduk (dužine 1.062m) nalazi se na značajnoj saobraćajnici M17.

U okviru sanacije tunela, a zbog same dužine tunela, postavljen je i sistem vatrodojave sa senzorskim optičkim kablom i OTS uređaj Siemens za prijem informacija sa kabla.

U otežanim uslova rada u objektima ovakve vrste, te uzimajući u obzir osjetljivost kabla, posebna pažnja je posvećena fizičkoj montaži opreme. OTS uređaj je povezan sa softverom za upravljanje i nadziranje tunela. Time je postao dio kompletnog sistema koji upravlja radom tunela. Programiranje rada sistema vatrodojave urađeno je po posebnom planu u slučaju pojave požara. Pri tom se vodilo računa o radu ostalih uređaja u tunelu.

Osim optičkog senzorskog kabla, zbog specifičnosti samog objekta, ugrađena je i posebna vatrodojavna centrala FC722 Siemens koja štiti pomoćne prostorije, niše, postolja za ručne aparate za gašenje požara itd.

« Arhiva novosti