Reference

 

  Medicinske ustanove
1 "Centar za srce", Tuzla
(Sistem vatrodojave)
2 Opšta bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" - Covid izolatorij u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, video nadzora i sistema kontrole pristupa)
3 Psihijatrijska bolnica "Jagomir"
(Sistem vatrodojave)
4 Klinički centar Banja Luka (dio)
(Sistemi vatrodojave, 2 sistema)
5 KCUS Sarajevo, objekat TEB
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
6 KCUS Sarajevo, bolnica "Jezero" kotlovnica
(Sistem za detekciju zemnog gasa)
7 KCUS Sarajevo, objekat KUM
(Sistem vatrodojave)
8 Opšta bolnica Tešanj
(Sistem vatrodojave)
9 Hirurški blok "UKC Tuzla"
(Sistem vatrodojave)
10 Kantonalna bolnica u Goraždu
(Sistem vatrodojave)
11 Kantonalna bolnica "Safet Mujić" u Mostaru, porođajno-ginekološki odjel
(Sistem vatrodojave)
12 Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić", Nova Bila
(Sistem vatrodojave)
13 Opšta bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu (kotlovnica)
(Sistem za detekciju zemnog gasa)
14 Bolnica u Zvorniku - kotlovnica
(Sistem detekcije zemnog gasa)
15 Dom zdravlja "Vrazova", Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa) 
16 Dom zdravlja "Saraj polje" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
17 Dom zdravlja "Stari grad" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
18 Dom zdravlja "Omer Maslić" u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
19 Dom zdravlja "Kumrovec" - Novi grad u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
20 Dom zdravlja "Ilidža"
(Sistem vatrodojave - dio, sistem za detekciju gasa)
21 Dom zdravlja Gradačac
(Sistem vatrodojave)
22 Federalni zavod za kontrolu lijekova, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju tehničkih gasova, sistem protivprovale)
23 Poliklinika Karabeg u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale u objektu)
24 Poliklinika Kandić u Sarajevu
(Sistem protivprovale, sistem vatrodojave, sistem SOS poziva)
25 Stomatološka poliklinika Dr. Begić u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
26 Poliklinika Borovac u Sarajevu
(Sistem protivprovale)
27 Klinika dr Solaković
(Sistem vatrodojave)
28 Ambulanta Višnjik u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
29 Ambulanta Šip u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
30 Ambulanta Vareš
(Sistem vatrodojave)
31 Ambulanta na Kobiljoj glavi, Sarajevo
(Sistem protivprovale/vatrodojave na objektu)
32 Edukativni centar za kardiologiju “Vitarimal” u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
33 Ambulanta i MZ Velešići
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale, sistem video nadzora)
34 Zavod za zdravstvenu zaštitu (laboratorij) u Mostaru
(Sistem vatrodojave)
35 Ambulanta Dračevice
(Sistem vatrodojave)
36 Ambulanta Prača
(Sistem vatrodojave)
37 Zavod za javno zdravstvo u Mostaru
(Sistem vatrodojave, sistem video nadzora)
38 Dom zdravlja Centar - Ambulanta porodične medicine Miss Irbina, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
39 Dom zdravlja Ilidža - Ambulanta porodične medicine Butmir, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
40 Dom zdravlja Ilidža - Ambulanta porodične medicine Otes, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
41 Dom zdravlja Ilidža - Ambulanta porodične medicine Stup I, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
42 Dom zdravlja Ilidža - Ambulanta porodične medicine Stup II, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
43 Dom zdravlja Ilijaš - Ambulanta porodične medicine Gajevi
(Sistem vatrodojave)
44 Dom zdravlja Ilijaš - Ambulanta porodične medicine Kamenica
(Sistem vatrodojave)
45 Dom zdravlja Novi grad - Ambulanta porodične medicine Rajlovac, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
46 Dom zdravlja Stari grad - Ambulanta porodične medicine "Safvet beg Bašagić", Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
47 Dom zdravlja Čapljina - Centralna ambulanta porodične medicine
(Sistem vatrodojave)
48 Dom zdravlja Novi Travnik - Ambulanta porodične medicine "Bučići"
(Sistem vatrodojave)
49 Dom zdravlja Novi Travnik - Ambulanta porodične medicine "Stojkovići"
(Sistem vatrodojave)
50 Dom zdravlja Maglaj - Ambulanta porodične medicine "Ulišnjak"
(Sistem vatrodojave)
51 Dom zdravlja Tešanj - Ambulanta porodične medicine "Kaloševići"
(Sistem vatrodojave)
52 Dom zdravlja Zenica - Centralna ambulanta porodične medicine
(Sistem vatrodojave)
53 Dom zdravlja Kakanj - Ambulanta porodične medicine "Papratnica"
(Sistem vatrodojave)
54 Kotlovnica Doma zdravlja sa poliklinkom, Visoko
(Sistem detekcije gasa)
55 Ambulanta porodične medicine "Vitinica", Sapna
(Sistem vatrodojave)
56 Ambulanta porodične medicine "Kiseljak", Tuzla
(Sistem vatrodojave)
57 Ambulanta porodične medicine "Šišići", Živinice
(Sistem vatrodojave)
58 Ambulanta porodične medicine "Podgajevi", Živinice
(Sistem vatrodojave)
59 Ambulanta porodične medicine "Solana", Tuzla
(Sistem vatrodojave)
60 Ambulanta porodične medicine "Dobrinja", Tuzla
(Sistem vatrodojave)
61 Ambulanta porodične medicine "Prokoševići", Lukavac
(Sistem vatrodojave)
62 Ambulanta porodične medicine "Ratkovići", Čelić
(Sistem vatrodojave)
63 Ambulanta porodične medicine "Rajska", Gradačac
(Sistem vatrodojave)
64 Ambulanta porodične medicine "Seona", Srebrenik
(Sistem vatrodojave)
65 Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, server sala
(Sistem za automatsko gašenje)