Novosti

24.12.2020.

Završeni radovi u arhivi Memorijalnog centra Potočari Srebrenica

Upravni objekat Memorijalnog centra Potočari Srebrenica je dijelom ranije renoviran, a kroz 2 nova tendera izvršeno je renoviranje arhive centra.

Više

21.09.2020.

Pušten u rad sistem vatrodojave u Tunelu Vranduk

U okviru sanacije tunela, a zbog velike dužine tunela, postavljen je i sistem vatrodojave sa senzorskim optičkim kablom i OTS uređaj Siemens za prijem informacija sa kabla.

Više

15.12.2019.

Završeni radovi na ugradnji sistema vatrodojave u objektu Naftni terminal u Živinicama

Nakon uspješne ugradnje Sistema vatrodojave u Naftnom terminal Hifa oil u Zenici, firmi Arcus je dodijeljen posao ugradnje sistema vatrodojave i u Naftnom terminal u Živinicama, a sve u okviru rekonstrukcije koje je planiralo Privredno društvo Terminali Federacije.

« Read more

01.10.2019.

Počeli radovi na zaštiti server sala Kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova

U okviru projekata koje finansira Evropska unija odabrani su između ostalog i projekti rekonstrukcije i modernizacije server sala koje koristi ovo Ministarstvo.

« Read more

28.12.2018.

Zaštićen objekat „Elsta Mosdorfer“ u Živinicama

U zadnje vrijeme sve je više investicija u opštini Živinice. Jedna od njih je izgradnja proizvodnog pogona firme Elsta Mosdorfer. Kompanija Elsta Mosdorfer je članica Knill grupacije i svoje proizvode distribuira preko svoje centrale u Austriji prema kupcima širom svijeta.

« Read more

20.10.2018.

Uspješno okončani radovi na zaštiti objekta Banjsko – Rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo

„Aquaterm“ Olovo izgrađen je 1971 god. Sa samo 17 soba i u više navrata dolazilo je do povećanja kapaciteta i proširenja usluga ovog banjsko-rekreativnog centra.

« Read more

15.07.2018.

Bolnica "Dr. fra Mato Nikolić"u Novoj Biloj

Bolnica u Novoj Biloj dobila je ime po prvom diplomiranom ljekaru u Bosni i Hercegovini, franjevcu Mati Nikoliću. Bolnica je dar republike Hrvatske Bosni i Hercegovini.

« Read more

19.12.2017.

Završeni radovi u Glavnoj zgradi MUP-a FBiH

Do sada je u više objekata Ministarstva unutrašnji poslova Federacije Bosne i Hercegovine firma Arcus instalirala je sisteme vatrodojave i automatskog gašenja.

« Read more

03.10.2017.

Završeni radovi na zamjeni sistema u Zetri

Olimpijska dvorana "Juan Antonio Samaranch" ili Zetra je sportska dvorana u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Izgrađena je 1983. godine za potrebe XIV zimskih olimpijskih igara, koje su godinu kasnije održane u Sarajevu.

« Read more

09.07.2017.

Započeti radovi u objektu Međunarodni aerodrom Tuzla

Prvi i najveći aerodrom u Bosni i Hercegovini je Međunarodni aerodrom Sarajevo u kojem firma Arcus dugi niz godina održava i unaprijeđuje sistem dojave požara, te vrši njegova proširenja u skladu sa rastom aerodroma.

« Read more

10.10.2016.

Završetak radova u objektu Hotel Hills, Congress & Termal Spa Sarajevo

Grupacija Mrkulić dala je nakon uspješno završenih poslova u svim fazama izgradnje hotela Holywood povjerenje firmi Arcus da i u Hotel Hills instalira sistem vatrodojave i detekcije zemnog gasa.

« Read more

11.04.2016.

Ugrađen sistem za automatsko gašenje u Centralnoj banci BiH

Centralna banka je za svaku zemlju značajna institucija koja se brine o monetarnoj stabilnosti zemlje, definira i kontrolira provođenje monetarne politike upravlja službenim deviznim rezervama ostvarenim izdavanjem domaće valute, pomaže i održava odgovarajuće platne i obračunske sisteme, koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo i općenito na određeni način kontroliše i koordinira aktivnosti u bankarskom sektoru jedne zemlje.

« Read more

31.12.2015.

Završetak radova u objektu Mellain – Unibristol u Tuzli

Poslovni centar Mellain smješten je na bivšoj lokaciji popularnog tuzlanskog hotela Bristol. Prvi Hotel Bristol izgrađen je na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru Tuzle davne 1908. godine.

« Više

30.12.2015.

Završetak radova u objektu S2 u Sarajevu

2011. godine počeli su radovi na objektu S2 lociranom uz glavnu sarajevsku saobračajnicu i u neposrednoj blizini većeg broja najvažnijih političkih i privrednih institucija.

« Više

29.05.2015.

Završetak radova u objektu Hotel President na Baščaršiji

Hotel President je smješten u samom središtu starog dijela grada Sarajeva. Zahvaljujući idealnoj lokaciji, hotel je prilagođen smještaju kako poslovnih ljudi, tako i turista za vrijeme njihovog posjeta Sarajevu.

« Više

19.12.2014.

Arcus zaštitio još jedan granični prelaz Bosne i Hercegovine

Granični prelaz Bijača je granični prelaz I kategorije i preko njega je dozvoljen promet svih vrsta robe između BiH i susjedne Hrvatske, a građen je po svim standardima Evropske unije.

« Više

21.10.2014.

Rekonstrukcija objekta Upravne zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine

Upravna zgrada Elektroprivrede Bosne i Hercegovine pretrpila je značajna oštećenja tokom opsade i bombardovanja Sarajeva u periodu 1992-1995 godine. Redizajn vanjskog izgleda i gruba rekonstrukcija obavljeni su 2001. godine, ali se tek kasnije počinje raditi na uređenju unutrašnjosti objekta.

« Više

06.01.2014.

Rekonstrukcija sistema vatrodojave u objektu Glavna pošta na Obali

Rekonstrukcija sistema vatrodojave u objektu Glavna pošta na Obali u Sarajevu trajala je dva mjeseca. Pošta Obala je jedan od najmarkantnijih objekata Sarajeva i klasičan primjer gradnje iz vremena austrougarskog prisustva u Bosni i Hercegovini.

« Više

01.12.2013.

Zgrada OHR – zamjena postojećeg sistema

Od strane službe održavanja na objektu OHR – Ured visokog predstavnika, kontaktirani smo radi davanja ponude za rješenje pitanja postojećeg sistema vatrodojave. Naime, zbog nepostojanja adekvatnog servisa za ugrađenu opremu u Bosni i Hercegovini već duže vremena se osjećala potreba za trajnim rješenjem problema.

« Više

26.07.2013.

Kantonalna bolnica Mostar – Pedijatrija i ginekologija

Firmi Arcus je dodijeljen posao na instaliranju sistema vatrodojave u objektu bolnice za pedijatriju, ginekologiju i neonatologiju u sklopu Regionalnog medicinskog centra “Dr. Safet Mujić” u Mostaru.

« Više

26.12.2012.

Proširenje sistema vatrodojave na objektu Termoelektrana Tuzla

U okviru radova na revitalizaciji i modernizaciji Bloka 6 Termoelektrane Tuzla naša firma je dobila povjerenje da instalira sistem dojave požara. Ovi radovi predstavljaju nastavak instaliranja novog sistema koji bi trebao da pokrije čitav objekat Termoelektrane.

« Više

07.10.2012.

Radovi na sistemima tehničke zaštite na objektu Avaz - Robot centar u Tuzli

U Tuzli je nakon dvije i po godine izgradnje otvorena poslovno-stambena zgrada "Avaz-Robot centar". Ukupna površina objekta je 32.000 m2, a od toga na stambeni dio otpada 11.000 m2 (ukupno 110 stanova). U prizemlju, mezaninu, te na 1. i 2. spratu nalaze se poslovni prostori. Dodatnih 5.000 m2 zauzima hipermarket „Robot“.

« Više

26.04.2012.

Otvoren hotel Park u Doboju

Hotel Park je moderan objekat smješten u najljepšem dijelu Doboja, uz centralni gradski park. Nastao je rekonstrukcijom postojećeg hotela Bosna.

« Više