Novosti

15.07.2018.

Bolnica "Dr. fra Mato Nikolić"u Novoj Biloj

Bolnica u Novoj Biloj dobila je ime po prvom diplomiranom ljekaru u Bosni i Hercegovini, franjevcu Mati Nikoliću. Bolnica je dar republike Hrvatske Bosni i Hercegovini.

Kvalitetom svoje usluge postala je oslonac za mnoge bolesnike u srednjoj Bosni, ali i šire. Tokom izgradnje nove – šeste lamele bolnice još više je došao do izražaja problem oko nedostatka odgovarajućeg lokalnog servisnog centra za postojeći sistem vatrodojave montiran u bolnici. Zbog toga se menadžment bolnice odlučio zamjeniti postojeći sistem i izgradnjom šeste lamele samo ga proširiti tako da je sada čitav objekat pokriven jedinstvenim sistemom.

Poslije pažljive analize, Vlasnik se opredijelio da ugradi sistem vatrodojave proizvođača Siemens CerberusPRO.

Bez ometanja specifičnih poslovnih aktivnosti bolnice, sistem je pažljivo mijenjan lamelu po lamelu. Posebna pažnja morala se posvetiti zamjeni dijelova sistema u posebnim prostorijama kao što su operacione sale, bolesničke sobe i slično.

Velika pažnja posvećena je uvezivanju postojećih sistema u objektu koji utiču na zaštitu od požara, a imaju mogućnost uvezivanja sa novim sistemom vatrodojave.

« Arhiva novosti