Reference

 

  Vjerski objekti
1 Islamski centar Kralj Fahd u Sarajevu
(Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa)
2 Jordanska džamija na Grbavici, Sarajevo
(Sistem vatrodojave)
3 Franjevački samostan Tolisa, Orašje
(Sistem vatrodojave, sistem protivprovale)
4 Bijela džamija u Sarajevu
(Sistem vatrodojave)
5 Samostan Egipat
(Sistem vatrodojave)
6 Dom za umirovljenike sestara Milosrdnica Sv. Vinka Paulskoga na Stupu, Sarajevo
(Sistem vatrodojave, sistem SOS poziva)
7 Hrid džamija u Sarajevu
(Sistem vatrodojave/protivprovale)
8 Džamija u Brezi
(Sistem vatrodojave)
9 Objekat Muftijstvo Tuzlansko
(Sistem vatrodojave)