Novosti

21.10.2014.

Rekonstrukcija objekta Upravne zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine

Upravna zgrada Elektroprivrede Bosne i Hercegovine pretrpila je značajna oštećenja tokom opsade i bombardovanja Sarajeva u periodu 1992-1995 godine. Redizajn vanjskog izgleda i gruba rekonstrukcija obavljeni su 2001. godine, ali se tek kasnije počinje raditi na uređenju unutrašnjosti objekta.

Jedan od značajnih sistema koji služi za zaštitu je sistem vatrodojave koji je u slučaju ovog objekta prilično složen i velik. Ugrađeno je oko 1000 elemenata koji su vezani na centralu vatrodojave. Postoji veliki broj veza prema drugim sistemima, bilo da se upravlja tim sistemima ili se uzimaju informacije o stanju tih sistema.

Centrala vatrodojave je smještena u posebnoj prostoriji. Na recepciji objekta ugrađen je upravljački terminal povezan sa centralom.

Na posebnom računaru instaliran je softver za menadžment sistema preko kojeg osoblje obezbjeđenja može na efikasan način ostvariti komunikaciju sa sistemom.

U sistemu se nalazi i određen broj detektora CO koji nadziru prostor garaže.

« Arhiva novosti