Novosti

06.01.2014.

Rekonstrukcija sistema vatrodojave u objektu Glavna pošta na Obali

Rekonstrukcija sistema vatrodojave u objektu Glavna pošta na Obali u Sarajevu trajala je dva mjeseca.

Pošta Obala je jedan od najmarkantnijih objekata Sarajeva i klasičan primjer gradnje iz vremena austrougarskog prisustva u Bosni i Hercegovini.

Objekat je u potpunosti izgorio 2. maja 1992. godine. Po završetku rata, objekat je renoviran i u sklopu radova izvršena je i ugradnja sistema vatrodojave.

JP BH Pošte se odlučilo da izvrši renoviranje ugrađenog sistema, jednim dijelom zbog modernizacije, a drugim zbog nedostatka odgovarajućeg servisa i problema u održavanju. Posao su dodijelili firmi Arcus d.o.o. Sarajevo.

Kompletan objekat pokriven je sa jednom centralom vatrodojave na koju je vezana periferna oprema: automatski javljači požara, ručni javljači, sirene itd.

« Arhiva novosti