Novosti

30.12.2015.

Završetak radova u objektu S2 u Sarajevu

2011. godine počeli su radovi na objektu S2 lociranom uz glavnu sarajevsku saobračajnicu i u neposrednoj blizini većeg broja najvažnijih političkih i privrednih institucija.

Objekat se sastoji od dvoetažne podzemne garaže koja služi za parkiranje vozila, a na tim etažama nalaze se i tehničke prostorije za opremu koja služi za neometano funkcionisanje garaže i poslovnih objekata. Iznad garaža nalaze se 3 objekta sa prizemljem i po 12, 14 i 16 spratova.
Po završetku objekta u njemu su smješteni sljedeći korisnici:

  • Kula A – stambena
  • Kula B – Uprava za indirektno oporezivanje - regionalni centar Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije BiH
  • Kula C – direkcija Turkish Ziraat banke za Bosnu i Hercegovinu

U garažama i kulama B i C instalirani su sistemi vatrodojave. Svaki od korisnika ima svoju zasebnu centralu, a ostvarena veza među centralama pretvara sve u jedan zajednički sistem objekta. Instalirana su i dva softvera za menadžment sistema vatrodojave korisnicima koji su se odlučili za to.

U garaži objekta nalazi se sistem za detekciju CO.

Jedan od korisnika je angažovao firmu Arcus i za ugradnju sistema za automatsko gašenje sa gasom Novec 1230, Ovaj sistem instaliran je u server sobi.

« Arhiva novosti