Novosti

20.10.2018.

Uspješno okončani radovi na zaštiti objekta Banjsko – Rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo

„Aquaterm“ Olovo izgrađen je 1971 god. sa samo 17 soba. U više navrata dolazilo je do povećanja kapaciteta i proširenja usluga ovog banjsko-rekreativnog centra.

Trenutno Centar raspolaže sa 72 sobe sa 150 kreveta, restoranom sa ljetnom baštom kapaciteta 320 mjesta, trim kabinetom, salom za seminare kapaciteta 50 mjesta, te salom za rekreaciju.

U fazi je izgradnja novog dijela objekta kojim će se još više povećati kapacitet „Aquaterma“ i unaprijediti njegova usluga. Tokom ovih radova konstatovano je da postojeći sistem vatrodojave objekta ne pokriva čitav objekat, te da nije na zadovoljavajućem tehnološkom nivou.

Zbog toga se menadžment „Aquaterma“ odlučio da Arcusu povjeri ugradnju potpuno novog sistema vatrodojave u postojeći objekat, a nakon izgradnje proširenja, taj će se sistem dodatno širiti.

Kao i na velikom broju drugih objekata radovi su izvedeni u već gotovom objektu, bez prekidanja poslovnih aktivnosti i bez smanjenja komfora korisnika usluga „Aquaterma“

Nadziranje objekta vrši se sa recepcije upotrebom adresibilnog sistema sa opremom Siemens CerberusPRO.

« Arhiva novosti