Novosti

01.12.2013.

Zgrada OHR – zamjena postojećeg sistema

Od strane službe održavanja na objektu OHR – Ured visokog predstavnika, kontaktirani smo radi davanja ponude za rješenje pitanja postojećeg sistema vatrodojave. Naime, zbog nepostojanja adekvatnog servisa za ugrađenu opremu u Bosni i Hercegovini već duže vremena se osjećala potreba za trajnim rješenjem problema.

Napravljena je ponuda na osnovu raspoloživih informacija i vlasniku je garantovano da će sistem besprijekorno raditi iako je vatrodojavna petlja izvedena sa više vrsta kablova različitog tipa.

Vlasnik objekta se odlučio da firmi Arcus dodijeli posao na demontaži postojećeg sistema i instaliranju potpuno novog sistema vatrodojave.
Poseban problem je predstavljala zamjena sistema bez ometanja radnih procesa unutar objekta.

Za manje od 4 dana tehničari firme su demontirali postojeći sistem, te montirali novi sistem proizvođača Esser by Honeywell. Nakon izvršene montaže, urađena su sva neophodna testiranja sistema i predaja korisniku, uz obuku osoblja korisnika za rukovanje sistemom.

« Arhiva novosti