Novosti

01.10.2019.

Počeli radovi na zaštiti server sala Kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova

U okviru projekata koje finansira Evropska unija odabrani su između ostalog i projekti rekonstrukcije i modernizacije server sala koje koristi ovo Ministarstvo.

Pri planiranju rekonstrukcije, vrlo važan segment kojem se posvetila pažnja je zaštita sala sistemima automatskog gašenja. Firmi Arcus dodijeljen je posao zaštite 9 server sala koje su locirane u više gradova u Bosni i Hercegovini. Vrlo velika pažnja trebaće se posvetiti organizaciji posla koji zahtijeva kombinaciju elektroinstalaterskih, mašinskih i građevinskih radova da bi se došlo u poziciju izvođenja specijalističkih radova na montaži opreme i puštanju u rad.

Investitor je prihvatio ponudu da se tokom rekonstrukcije i modernizacije ugrađuje oprema proizvođača Siemens CerberusPRO za elektro dio sistema i Siemens Synorix za mašinski dio sistema. Kao medij za gašenje koristiće se Novec 1230, najmodernije ekološki prihvatljivo sredstvo koje se pokazalo kao sredstvo koje ne uništava važnu elektronsku opremu prilikom aktiviranja gašenja. U svim salama predviđeno je postavljanje posebnih natpritisnih klapni kojim se izbjegava oštećenje zidova prostora sala radi pojave natpritiska prilikom aktiviranja sistema.

Zaštićeni su objekti u Sarajevu, Goraždu, Livnu, Ljubuškom, Tuzli, Travniku i Zenici.

« Arhiva novosti